Gyulaffy logo Iskola


GYULAFFY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYCSEH

Földrajzi elhelyezkedés, lakosság

Szilágycseh a 108-as megyei úton helyezkedik el 33 km-re Zilahtól és 60 km távolságra Nagybányától. Földrajzilag két kisrégió, a Tövishát és a Bükkalja határán, a Szilágy patak mellett fekszik.

Szilágycseh a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakkal, Horváth (írásos említés 1220), Mutos (1387), Völcsök (1387) és Románnádasd (1387), 67,77 km2-en fekszik. Népessége a 2002-es népszámlálási adatok szerint 8008 lakos, nemzetiségi összetétel szerint 47,37% román, 49,50% magyar, 3% roma, 0,11% német és 0,02% más nemzetiség.

Történelmi múlt

A város története szorosan összefonódik a település fölötti magaslaton épült várral.
A vár első említése, Vencel cseh király és Róbert Károly közötti hatalmi harcok idején történik, amikor Károly Róbert Magyarország királya 1319. június 29.-én birtokot adományoz Sebesvári Elefánti Dezsőnek. A vár 1319-ben fából készült építmény volt, később több átépítésen ment keresztül pl. 1526-ban, amikor Bélteki Drágffy János végrendeletéből megtudjuk, hogy a kastélyt ő építtette kőből. E végrendelet annál is értékesebb, mert az „költ Mohács mezején, Szent János nyaka vágása napjának előtte való hétfőn” Lajos király táborában.

A települést először 1405-ben említik, Chehy néven, Zsigmond király adománylevelében, majd 1468-ban Mátyás király országos heti vásártartási jogot biztosított. 1569. március 19.-én János Zsigmond, Rátóti Gyulaffy Lászlónak adományozza a várat, a várost és a hozzátartozó uradalmat.

A vár falait, az 1848-1849-es forradalom után lebontották, azonban napjainkig fennmaradt az udvarház romjai néhány reneszánsz ablakkerettel, az udvaron pedig a reneszánsz indás-leveles kút kávája.

.Kut káva

Az első iskolaépület minden bizonnyal a templom mellett helyezkedett el. A város iskoláját írásos dokumentum először 1632-ben említik, amikor az iskolamester évi jövedelmét sorolják fel.

1890-ben, a működő két egyházi iskola mellett, megalakult az elemi állami iskola, ami számára 1892-ben elkészül az új épület, kezdetben 8 tanteremmel, amihez 1902-ben hozzácsatolnak 4 osztálytermet, s egy igazgatói lakást; 1960-ban ismét bővítik 2 tanteremmel, ami által az épület elnyeri mai formáját. 1965-ben az iskola a 3-as számú épülettel bővült, 4 tanteremmel. A tanintézmény kezdettől magyar tannyelvű volt. Az 1919-1920-as tanévben 30 tanulóval román tannyelvű osztály létesült. A tanító Paul Miclea volt.

2007. szeptember 1.-től hosszú ideig tartó vajúdás után, a szilágycsehi Ady-Sincai Általános Iskola magyar tagozata jogi személyiséggel rendelkező, önálló magyar iskolává alakul át (Magyar Tannyelvű Általános Iskola). Az első tanévben az iskola diákjainak a létszáma 328, melyből 117 tanuló a 8 elemi osztályban és 211 tanuló pedig a 9 gimnáziumi osztályban tanul.

2008. augusztus 28.-án, a városi Helyi Tanács jóváhagyja az iskola számára a Gyulaffy László Általános Iskola megnevezést, Gyulaffy Lászlóról, cseh vára egykori kapitányáról. 2008. októberében, az iskola névadó ünnepséget rendez, amelyen a megye jeles személyiségei jelen voltak. Iskolánk, önálló működésének 5 évében sokat fejlődött, gyarapodott, anyagi és szellemi téren egyaránt.

3 épületében 23 osztályterem van, amelyből egy kémia-fizika laboratórium, egy biológia, egy román nyelv, egy magyar nyelv, egy matematika, egy földrajz, egy történelem, egy vallás, egy zene kabinet, továbbá egy multimédia terem és informatika laboratórium. A kabinetek mindegyike híres emberek, tudósok nevét viselik. A multimédia kabinet és kémia – fizika laboratórium felszerelését a Szülőföld Alaptól megnyert pályázatokból sikerült beszerezni, amelyet 2007-ben és 2008-ban kaptunk meg. A könyvtárunknak több mint 7300 kötete van. Berendeztünk egy a működési normáknak megfelelő logopédia kabinetet.

Iskolánk fő épületének külső felújítása a 2006-2007-es tanévben történt.

Iskola elol
.Iskola hátul

A 2007-2008-as tanév decemberében felújításra került a 3-as számú épület is. A 2008-2009-es tanévben elkészültek az iskola belső WC-i, az iskolát körülvevő kerítés, valamint a két sportpálya (futball- és röplabdapálya).

A 2009-2010-es tanévben a 2-es számú épület ablakait korszerű nyílászárókkal cseréltük ki. Az informatika szakteremben 25 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, van internet-hozzáférés, így az AEL program alkalmazásával korszerű órák tarthatók.
Ugyancsak a Szülőföld Alap által meghirdetett pályázattal sikerült iskolarádiót indítani.

A 2012 – 2013-as tanévben, iskolánkban 440 diák tanul, amelyből 135 óvodás, 123 kisiskolás tanuló a 9 elemi osztályban és 170 tanuló a 8 gimnáziumi osztályban. A III. osztályosokat a step by step alternatív módszerrel oktatják. Nagy örömünkre, a cikluskezdő osztályok nagy létszámúak. A diákok oktatásával, nevelésével, 40 szakképzett pedagógus foglalkozik ebben a tanévben, akik közül sok a fiatal tanerő.

Tanulóink sikeresen képviselik iskolánkat a különböző tantárgyversenyeken, kultúrális és sportrendezvényeken.

2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben, a legjobb
tanulóink eljutottak a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny és a Hevesy György kémiaverseny országos szakaszára.

Jó eredményekkel, dicséretesen szerepeltünk a román tantárgyverseny megyei szakaszán, az anyanyelvi tantárgyversenyen pedig helyezéseket (II., III. hely) és dicséreteket értünk el. Figyelemre métóak a matematika és angol Cangourul-versenyben, valamint a matematika és költészet versenyen elért eredményeink.

Iskolánk kézilabda-csapata minden évben I., II. vagy III. helyezéssel tér haza a megyei versenyekről. Tanulóink díjakat és dicséretek hoztak a varsolci Kányádi Sándor szavalóversenyről, a zilahi mesemondó versenyről, a zsibói Vörösmarty szavalóversenyről, akárcsak a PADIF-ról.

Az idei őszön immár V. alkalommal rendezzük meg városunkban az Égig érő fa című Benedek Elek mesemondó versenyt, amelyre egyre több tanuló nevez be megyénk iskoláiból.

Szilágycseh

(c) 2023 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola