Gyulaffy logo Euro 200


Programul ,,EURO 200'' pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul acesta.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare:
Art.8(6) din Legea 269 / 2004:
,,(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de famile, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.”

Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul ,,EURO 200” se va face în perioada 1 – 21 aprilie 2017.

Calendarul programului ,,EURO 200” pentru anul 2014

Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea achiziţionării de calculatoare (,,Euro 200''):

1. cerere tip (de la secretariatul şcolii)
2. copie certificat de naştere copil şi ceilalţi membrii ai familiei
3. componenţa familiei (de la Primărie), copie carte familie
4. venitul brut al tuturor membrilor familiei în ultimele 3 luni, să nu depăşească 150 lei pe membru de familie.(Adeverinţă de la locul de muncă, de la Ag.Şomaj, talon pensie, declaraţie că nu au venit)
5. certificat de privatizare de la Finanţe
6. adeverinţă (fraţi, surori de la altă unitate şcolară)
7. copie de pe buletinul părintelui care face cererea.

Cerere Euro 200

Legislaţia în vigoare:
- Legea nr.269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea de Guvern nr.1294 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

LISTĂ BENEFICIARI PROGRAMUL ,,EURO 200'':

2008-2009
Nagy A Katalin-Anabela III.
Nagy I Adrienn-Anita IV.
Toth-Pal I János-Flórián II.

2009-2010
Meszaros F Botond III.
Petkes A Erzsebet-Henrietta III.

2010-2011
Kiss V.Melinda VIII.
Dacz I. Istvan-Norbert IV.
Ilyes I. János-Erik V.
Varga A. Szabolcs-Benjamin VIII.

2011-2012
-

2012-2013
Lakatos I. Alexandra-Paulina VI.
Kallai -. Krisztian-Ruben II.

Szilágycseh

(c) 2021 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola