Gyulaffy logo Despre noi


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GYULAFFY LÁSZLÓ” CEHU SILVANIEI

MOTTO:

„Ziua de mâine va fi ca şcoala de azi”
Szent-Györgyi Albert


Situare Geografică, Locuitori

Cehu Silvaniei este situat pe drumul interjudeţean DJ 108D, la 33 km. de Zalău şi la 60 km. de Baia Mare. Din punct de vedere geografic oraşul este aşezat la interferenţa a două regiuni de tradiţie veche, microregiunea Tövishát şi microregiunea Zona Codrului, în bazinul hidrografic al râului Sălaj. Oraşul, împreună cu cele patru sate aparţinătoare – Horoatu Cehului (atestat în 1220), Moţiş (în 1387), Nadiş (în 1387), Ulciug (în 1387) – formează o unitate teritorial administrativă cu o suprafaţă totală de 67,77 km.² Sub aspect demografic, la recensământul din anul 2002, populaţia oraşului Cehu Silvaniei şi a satelor componente număra 8008 locuitori, din 47,37 % români, 49,50 % maghiari, 3 % rromi, 0,11 % germani şi 0,02 % reprezentând alte naţionalităţi

Istoric

Istoria oraşului este strâns legat de cetatea construită pe înălţimea de lângă localitate.
Cetatea Cehului (castrum Cheewar) este consemnată prima dată în actul de donaţie a lui Carol Robert, regele Ungariei, care la 21 iunie 1319, dăruieşte mai multe moşii confiscate de la nobilii răsculaţi împotriva regelui, magistrului Sebesvári Elefánti Dezső. Cetatea în 1319 era o construcţie din lemn, care cu timpul a suferit multe modificări. Din testamentul lui Drágffy János – comite al comitatelor Solnocul de Mijloc şi Crasna – din 1526, reiese că acest castel a fost construit de el însuşi, din piatră.

Localitatea este amintită pentru prima dată la 1405 (Chehy), iar în 1468, Matei Corvin, regele Ungariei, acordă oraşului dreptul de a ţine târg săptămânal. Cetatea, împreună cu oraşul au fost dăruite lui Gyulaffy László de Rátót, la 19 martie 1569, de Ioan al II-lea Sigismund de Zápolya.

Zidurile cetăţii au fost demolate după revoluţia de la 1848, însă s-a menţinut până în zilele noastre o fântână adâncă, executată din pietre sculptate în stil renascentist.

fantana

Primele şcoli din localitate s-au aflat lângă cele două biserici (reformată şi catolică). Prima menţiune documentară a şcolii datează din anul 1632.

La începutul secolului al XIX - lea s-a ivit necesitatea construirii unei noi şcoli. În 1890 s-a înfiinţat şcoala primară de stat, pentru care în 1892 s-a construit o nouă clădire, la început cu 8 săli de clase, la care în 1902 s-au adăugat încă 2 săli, iar în 1960 s-a lărgit cu alte 2 săli de clase; astfel clădirea şi-a dobândit forma actuală.

Scoala

În 1965 a devenit necesar lărgirea şcolii, astfel s-a construit clădirea nr. 3, cu 4 săli de clasă.
Începând cu anul şcolar 1919-1920 se înfiinţează o clasă cu predare în limba română, cu 30 de elevi avându-l ca învăţător pe d-l Paul Miclea.

Din data de 1 septembrie 2007, secţia maghiară de la Şcoala Gimnazială „Ady- Şincai” din Cehu Silvaniei devine şcoală cu personalitate juridică (Şcoala Gimnazială cu Predare în Limba Maghiară) cu un efectiv de 328 de elevi, din care 117 elevi în calsele primare repartizaţi în 8 clase şi 211 elevi în clasele gimnaziale repartizaţi în 9 clase.

În data de 28.08.2008. Consiliul local al oraşului Cehu Silvaniei aprobă atribuirea denumirii „Gyulaffy László” Şcolii Gimnaziale cu Predare în Limba Maghiară.

În anul şcolar 2013-2014 şcoala are un efectiv de 321 de elevi dintre care 147 elevi în 9 clasele primare şi 173 elevi în 8 clasele gimnaziale. Dintre cele 9 clasele primare 2 clase funcţionează în regim simultan la Şcoala Primară din Ulciug structură a unităţii noastre şi o clasă în regim step by step. De educarea şi instruirea elevilor se ocupă 29 de cadre didcatice calificate şi majoritaeta cu gradul didactic I.

Şcoala noastră dispune de 18 săli de clasă, din care 1 laborator de biologie, 1 laborator de chimie-fizică, 1 cabinet de l. română, 1 cabinet de l. maghiară, 1 cabinet de l. străine,1 cabinet de matematică, 1 cabinet de geografie, 1 cabinet de istorie, 1 cabinet de religie, 1 cabinet de muzică. Sălile poartă numele unor distinşi oameni de ştiinţă.

Avem o sală de sport mică şi o sală de sport mare, modernă, care este folosită de cele două şcoli gimnaziale din localitate.

Dotarea cabinetelor şi a sălii de sport au fost îmbogăţite în ultima perioadă.
În urma câştigării proiectului de la Fundaţia “Szülőföld” (vara anului şcolar 2007 – 2008) am reuşit să reabilităm laboratorul de chimie-fizică.

Şcoala dispune de un cabinet multimedia care s-a realizat tot printr-un proiect de la Fundaţia «Szülőföld» în anul şcolar 2006 – 2007.
Biblioteca dispune de peste 7300 de volume astfel încât elevii noştri au posibilitatea de a împrumuta cărţile necesare lecturilor suplimentare.

Avem 1 cabinet de logopedie dotat conform normelor specifice.

Clădirea nr. 1 a fost renovată în vara anului şcolar 2006 – 2007, în exterior. In luna decembrie al anului şcolar 2007 - 2008 s-a realizat reabilitarea clădirii nr.3.

În vara anului şcolar 2007 - 2008 s-a efectuat licitaţia pentru realizarea grupurilor sanitare interioare, iar lucrările de construcţii s-au finalizat în semestrul I al anului şcolar 2008 - 2009.

În vacanţa de vară al anului şcolar 2008 – 2009 s-a realizat construcţia noului gard de împrejmuire şi a două terenuri de sport ( pentru fotbal şi volei ) în curtea şcolii. Terenurile de sport au fost acoperite cu pavaj de cauciuc reciclat. În vacanţa de vară a anului şcolar 2008-2009 s-a amenajat grupul sanitar interior pentru elevi, în ambele cădiri. În semestrul I al anului şcolar 2009 - 2010 s-a realizat schimbarea geamurilor de la sălile de clasă din clădirea nr. 2.

În anul şcolar 2011-2012 s-a realizat acoperirea coridoarelor din ambele clădiri cu gresie, iar în anul şcolar 2012-2013 pavoazarea terenului de sport cu dale de cauciuc reciclat. În fiecare an am achiziţionat mobilier pentru elevi, astfel am reuşit să schimbăm băncile din sălile de clasă, în întregime.

Avem un cabinet de informatică dotat cu 25 de calculatoare şi aparatură multimedia corespunzătoare, iar calculatoarele sunt conectate la Internet, existând posibilitatea de a efectua lecţii în AeL.

Elevii noştri participă la concursuri şi olimpiade unde obţin rezultate remarcabile. Am avut elevi calificaţi la faza pe ţară la concursul de ortografie – limba maghiară „Simonyi Zsigmond” şi concursul de chimie „Hevesy György” în ultimii 4 ani consecutiv. S-au obţinut rezultate remarcabile şi la concursurile Cangouru de limba engleză – franceză şi de matematică, concursul Lumina math, +- poezie.

Am avut rezultate foarte bune la olimpiada de limba şi literatura română – faza judeţeană, de unde elevii noştri s-au întors cu menţiuni. Echipa de handbal a şcolii noastre se califică la fiecare concurs judeţean, clasându-se pe locurile I, II sau III. În urmă cu 6 ani am iniţiat organizarea unui concurs judeţean de povestiri şi basme intitulat „Benedek Elek – Égig érő fa” (Benedek Elek - Copacul care ajunge până la cer), finanţat prin proiecte de la Fundaţia Communitas. Acest concurs este o iniţiativă a şcolii noastre pe care vrem să o păstrăm şi în viitor.

Szilágycseh

(c) 2024 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola