Gyulaffy logo Nyilas Misi ösztöndíj


.A program célja.

A Tehetségtámogató Program a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, 2003 óta működtetett, középiskolásoknak szóló ösztöndíjprogramja.
Fő célja, hogy minél több kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást adjon a tanulásra, segítse őket eljutni az érettségiig.
A program keretében folyósított ösztöndíj egyenlő mértékben szociális és tanulmányi ösztöndíj.


.A programról.

Főként falusi, halmozottan hátrányos környezetben élő gyermekeket támogat. A támogatás legkorábban nyolcadik osztályban kezdődhet, és – amennyiben a tanuló körülményei nem változnak – érettségiig tarthat. Feltétel a magyar nyelven való tanulás, de más szempontból a program nem tesz különbséget a tanulók között sem felekezeti, sem etnikai tekintetben.

A támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá a rászorulók. A beérkező pályázatokat az Egyesület pedagógusokból álló ösztöndíjbizottsága ítéli oda egységes kritériumok szerint. A kedvezően elbírált pályázat alapján az Egyesület a pályázó szülővel (gyámmal) szerződést köt, amelyben a szülő vagy gyám többek között vállalja, hogy a támogatás teljes összegét a gyermek tanulására fordítja, és ezt követően – amennyiben a támogató(k) által átutalt összegek ezt lehetővé teszik – az Egyesület folyósítja az ösztöndíjat.

A támogatási év 12 hónapos: szeptember elsejétől augusztus végéig tart, így a támogatási szerződést is évenként megújítják a támogatottal. A támogató nélkül vagy fél támogatóval maradt ösztöndíjasoknak igyekszenek folyamatosan új támogatókat találni.

Az Egyesület önfenntartó – sem állami, sem egyházi, sem alapítványi támogatással nem rendelkezik – anyagi forrásai a vállalt támogatásokhoz kötöttek. Ezért a maximális ösztöndíjat csak abban az esetben tudja biztosítani a programban résztvevő tanulók számára, ha azt a tanuló támogatójától megkapta, illetve, ha valamilyen forrásból időben pótolni tudja a kieső támogatást.

.A teljes támogatás összege évi 180 000 forint, de az Egyesület problémás esetekben (lásd fennebb) is biztosítja a minimális évi 90 000 forintot.

A befizetett adományok 10%-át az Egyesület fenntartására, programjaink működtetésére fordítják.

A támogató maga döntheti el, hogy személyes kapcsolatba kerül-e a családdal, amelynek gyermekét támogatja.

A támogatottak kötelesek rendszeresen beszámolni tanulmányi eredményeikről, munkáikat, előmenetelüket és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során is folyamatosan ellenőrzik.

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2003 óta rendszeresen meghirdeti pályázati felhívását.

Az ösztöndíjpályázatot évente egyszer, az iskolai év vége felé, rendszerint májusban hirdetik meg. A pályázatot a szülő vagy gyám nyújthatja be a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesülethez.

.Figyelem!. Az Egyesület Kuratóriuma a pályázati kiírást és adatlapot évente módosíthatja, ezért csakis az aktuális pályázati határidőn belül (ezt a pályázati kiírás mindenkor tartalmazza!) érkező, érvényes adatlap alapján benyújtott, a kiírás feltételeinek megfelelő pályázatokat fogadja el.

.A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából 2014. július 31-ig, a 2013/2014-es tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be.

.A 2014-2015-ös évre szóló pályázati felhívás, a pályázáshoz szükséges adatlap, valamint a tanuló jellemzéséhez szükséges űrlap az alábbiakban letölthető.


...A pályázathoz szükséges letölthetõ dokumentumok...


.Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület elérhetőségei.:
Levélcím: 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 dec. 1989, nr. 116., jud. Cluj, Romania
Telefon: +40 264-531 153
Skype: nyilas.misi.egyesulet
Email: nyilas_misi@yahoo.com

Szilágycseh

(c) 2021 Şcoala Gimnazială Gyulaffy László Általános Iskola